Informator teleadresowyW nagłych sytuacjach:

Pogotowie Ratunkowe
Całodobowy dyżur w Mszanie Dolnej
tel. 999(018) 331-23-00       

Policja
Komisariat Policji
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. 997(018) 331-00-07       
Komendant: podinsp. Marek Szczepański
Kontakt mailowy z Policją:                             kp.mszanadolna@limanowa.policja.gov.pl

Straż Pożarna
Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej
Jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
ul. Matejki 3
34 - 730 Mszana Dolna
tel. 998, (018) 331-00-08       
e-mail:
osp@kwi.pl
Prezes: Stanisław Antosz

Straż Miejska
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-06-22  wew. 211 lub tel. komórkowy 0 608085133 (także w soboty i niedziele)
fax: (018) 331-15-55

Wodociąg miejski
tel. (018) 331-00-62       

Oczyszczalnia
Górna Raba sp. z o.o.
ul. Krakowska 27 e
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-03-24       

Posterunek Energetyczny
ul. Starowiejska 58
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-03-42       

Posterunek Gazowy
ul. Fabryczna 4
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-26-60        
 

Jednostki organizacyjne miasta:

Urząd Miasta
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-06-22       
fax: (018) 331-15-55
e-mail:
miasto@mszana-dolna.pl
www.mszana-dolna.pl
NIP: 737-10-08-784
REGON: 000525487
Burmistrz: Tadeusz Filipiak
Czynne w godzinach: poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek-piątek: 7.30-15.30
Konto: 67 8808 0006 0010 0000 0563 0037
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej
   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(świadczenia rodzinne)
ul. Starowiejska 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (18) 331-00-84       
fax: (18) 331-05-41
Kierownik: Sabina Kogut
Czynne w godzinach:  poniedziałek: 8.00 – 16.30
wtorek – czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 15.30

 

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Jana Pawła II 1
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-00-11       
e-mail:
mok@mszana.pl
Dyrektor MOK: Piotr Armatys
Kino "LUBOŃ"
Czynne w godzinach:
środa-czwartek 11.00–19.00,
piątek- niedziela 13.00-21.00 

Biblioteka Miejska
ul. Piłsudskiego 58
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-11-25       
poczta@biblioteka.mszana-dolna.pl
Dyrektor: Małgorzata Mucha
Poniedziałek, środa, piątek  11.00 - 19.00
Wtorek, czwartek  8.00 - 15.00

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
ul. Piłsudskiego2
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-04-41       
Dyrektor: Agata Dudzik

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Starowiejska 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-00-62       
Dyrektor: Stanisław Malec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-00-28       
Kierownik: lek. med. Anna Majchrzak

Szkoły i przedszkola miejskie

Przedszkole Nr 1
ul. Leśna 10
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-00-58       
Dyrektor: Józefa Łabuz

Przedszkole Miejskie Nr 2
 ul. Orkana 12
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-06-64       
e-mail: przedszkoleorkana@gmail.com
http://mp2mszanadolna.edupage.org/
Dyrektor: Teofila Latoś

Zespół Szkół Miejskich nr 1
ul. Sienkiewicza 2
34-730 Mszana Dolna
tel./fax. (018) 331-01-01       
sekretariatsp1@op.pl
http://www.zsm1.mszana-dolna.pl/
Dyrektor: Anna Górska

Zespół Szkół Miejskich nr 2
ul. Rynek 21
34-730 Mszana Dolna
tel./fax. (018) 331-00-01       
sekretariat@sp2md.no-ip.org
http://sp2md.no-ip.org/
Dyrektor: Józefa Łabuz

Szkoły i przedszkola pozostałe

Przedszkole Zgromadzenia ss. Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. bł. Zygmunta Szczęsnego – Felińskiego
tel. (0-18) 331-00-91       
ul. Kolbego
34-730 Mszana Dolna
Dyrektor: s. Małgorzata Kapłon
strona www:
http://przedszkolefrm-mszanadolna.pl/
e-mail: frmprzedszkole@gmail.com

Szkoły ponadgimnazjalne

Zespół Szkół Nr 1
ul. Matejki 11
34-730 Mszana Dolna
tel./fax. (018) 331-02-83, 331-04-63 w godz. 8 00 – 15 00
zs1mszan@ids.pl
www.zs1.mszana-dolna.ids.pl
Dyrektor: Elżbieta Magierska

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 
ul. Starowiejska 4
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-90-40, 331-90-41
tel./fax. 331-01-98
e-mail: sekretariat@zsti.edu.pl

www.zsti.edu.pl
Dyrektor: Andrzej Dębski

Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych
ul. inż. Józefa Marka 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-01-35       
e-mail:
zso@mszana.com.pl
www.zsomszana.prv.pl 
Dyrektor: Halina Bubiłek

Parafie

Parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła
Proboszcz: ks. Jerzy Raźny
ul. Jana Pawła II 1, 34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-00-87       

Msze święte:
niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00,15.00,18.00, 19.00 (w wakacje),
dni powszednie: 6.30,7.00,18.00, 19.00 (w wakacje).

Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego
Proboszcz: ks. Stanisław Parzygnat
Plac św. Siostry Faustyny 1, 34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-91-93       
Msze święte:
niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 17.00, 20.00 (dodatkowo w wakacje)
dni powszednie: 6.30, 18.00


Apteki - dyżury do godz. 22.00 w roku 2009  

Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 11
34-730 Mszana Dolna
tel. 33-12-330

05.01. – 11.01.
02.02. – 08.02.
02.03. – 08.03.
30.03. – 05.04.
27.04. – 03.05.
25.05. – 31.05.
22.06. – 28.06.
20.07. – 26.07.
17.08. – 23.08.
14.09. – 20.09.
12.10. – 18.10.
09.11. – 15.11.
07.12. – 13.12.

Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 20
34-730 Mszana Dolna
tel. 33-10-029

12.01. – 18.01.
09.02. – 15.02.
09.03. – 15.03.
06.04. – 12.04.
04.05. – 10.05.
01.06. – 07.06.
29.06. – 05.07.
27.07. – 02.08.
24.08. – 30.08.
21.09. – 27.09.
19.10. – 25.10.
16.11. – 22.11.
14.12. – 20.12.

Apteka Mszańska ul. Jana Pawła II 4
34-730 Mszana Dolna
tel. 33-12-411

19.01. – 25.01.
16.02. – 22.02.
16.03. – 22.03.
13.04. – 19.04.
11.05. – 17.05.
08.06. – 14.06.
06.07. – 12.07.
03.08. – 09.08.
31.08. – 06.09.
28.09. – 04.10.
26.10. – 01.11.
23.11. – 29.11.
21.12. – 27.12.
Apteka Prywatna ul. M. Kolbego 14
34-730 Mszana Dolna
tel. 33-10-249

26.01. – 01.02.
23.02. – 01.03.
23.03. – 29.03.
20.04. – 26.04.
18.05. – 24.05.
15.06. – 21.06.
13.07. – 19.07.
10.08. – 16.08.
07.09. – 13.09.
05.10. – 11.10.
02.11. – 08.11.
30.11. – 06.12.
28.12. – 03.01

Apteki - dyżury do godz. 22.00 w roku 2010

Apteka „Vita”
ul. Piłsudskiego 11
34-730 Mszana Dolna
 tel. (18)33-12-330
Apteka Prywatna
ul. Kolbego 14
34-730 Mszana Dolna tel. (18)33-10-249

Apteka „W Galerii” 
ul. Starowiejska 4c
34-730 Mszana Dolna
tel. (18)26-91-619
Telefon czynny całą dobę: 501-15-85-41

Apteka Prywatna
ul. Piłsudskiego 20
34-30 Mszana Dolna
tel. (18)33-10-029

01.01. – 07.01.
12.02. – 18.02.
26.03. – 01.04.
07.05. – 13.05.
18.06. – 24.06.
30.07. – 05.08.
10.09. – 16.09.
22.10. – 28.10.
03.12. – 09.12.

15.01. – 21.01.
26.02. – 04.03.
09.04. – 15.04.
21.05. – 27.05.
02.07. – 08.07.
13.08. – 19.08.
24.09. – 30.09.
05.11. – 11.11.
17.12. – 23.12.

08.01. – 14.01.
22.01. – 28.01.
05.02. - 11.02.
19.02. – 25.02.
05.03. - 11.03.
19.03. - 25.03.
02.04. – 08.04.
16.04. – 22.04.
30.04. – 06.05.
14.05. – 20.05.
28.05. – 03.06.
11.06. – 17.06.
25.06. – 01.07.
09.07. – 15.07.
23.07. – 29.07.
06.08. – 12.08.
20.08. – 26.08.
03.09. – 09.09.
17.09. – 23.09.
01.10. – 07.10.
15.10. – 21.10.
29.10. – 04.11.
12.11. – 18.11.
26.11. – 02.12.
10.12. – 16.12.
24.12. - 30.12.

29.01. - 04.02.
12.03. - 18.03.
23.04. - 29.04.
04.06. - 10.06.
16.07 – 22.07.
27.08 -02.09.
08.10. - 14.10.
19.11. - 25.11.
31.12 – 06.01.2011


Pozostałe

Urząd Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-00-09       
fax. (0-18) 331-12-42
www.mszana.pl

Wójt: Tadeusz Patalita

Starostwo Powiatowe
Oddział Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Architektury
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-98-08       

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel.(0-18) 331-98-11       

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Fabryczna 3
34-730 Mszana Dolna
tel. biuro, dyrekcja: (018) 331-00-15       
internat: (018) 331-01-67, warsztaty: (0-18) 331-01-44
Dyrektor: Małgorzata Wróbel

Urząd Pocztowy
ul. Kolbego 3
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-02-00,

Sąd Rejonowy w Limanowej
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Fabryczna 6
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-02-04       

Kancelaria Notarialna
ul. Fabryczna 6
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-06-19       

Bankomat PKO BP
ul. Fabryczna 2
czynny 24 h/dobę

Bankomat BPH
ul. Kolbego 2
czynny 24 h/dobę

Bankomat Banku Spółdzielczego
ul. Spadochroniarzy 2
czynny 24 h/dobę
 

 

 

 

 

 

print drukuj
Created by TelePoland 2005